BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

Jeżeli ktoś zacznie głosić że samoloty, samochody, komputery, telefony komórkowe lub wieżowce powstają same - zostanie uznany za szaleńca.

Jeśli ktoś zacznie głosić, że wielokrotnie bardziej złożony wszechświat i życie powstały same - uznany zostanie za mędrca i naukowca...

Artykuły

      

Publikacje z różnych dziedzin wiedzy, pogrupowane tematycznie. Znajdują się tu artykuły pokazujące, że wiara oparta o biblijny przekaz nie stoi w sprzeczności ze współczesną nauką. Wręcz przeciwnie, nauka wskazuje na istnienie Boga i dowodzi, że Biblia jest niezwykle wiarygodna.

L.P. DZIEDZINY  TEMATYCZNE
  1 Niemożliwości Teorii Ewolucji
  2 Tematyka geologiczna, skamieniałości
  3 DNA, mikrobiologia, biochemia, informacja biologiczna
  4 Odkrycia archeologiczne
  5 Czas powstania świata, wiek Ziemi
  6 Rozwiązania konstrukcyjne w budowie organizmów żywych - projekty budowy
  7 Wykryte oszustwa
  8 Wojujący ateiści
  9 Obserwacje społeczne, statystyki
 10 Porównania sposobów myślenia
 11 Naukowcy o teorii ewolucji
 12 Naukowcy o Inteligentnym Projekcie
 13 W jaki sposób i dlaczego, badacze faktów odrzucają ewolucjonizm
 14 Apologetyka (obrona wiary)
 15 Kreacjonizm

Na naszych stronach internetowych oraz na podawanych odnośnikach do innych witryn, czytelnik znajdzie argumenty pochodzące od ludzi czy organizacji, którzy nie zgadzają się z nami w wielu kwestiach teologicznych. Jednak wszyscy uważamy, że otaczająca nas rzeczywistość została genialnie zaprojektowana; łączy nas z tymi autorami wspólny pogląd na inteligentną przyczynę powstania wszechświata i życia.

"Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę"   (List do Rzymian 1:19-20)

Jesteś tutaj: Home Artykuły