BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

Jeżeli ktoś zacznie głosić że samoloty, samochody, komputery, telefony komórkowe lub wieżowce powstają same - zostanie uznany za szaleńca.

Jeśli ktoś zacznie głosić, że wielokrotnie bardziej złożony wszechświat i życie powstały same - uznany zostanie za mędrca i naukowca...

Książki

   Pochodzenie życia. Analizując dowody. Książka stawia pytania o pochodzenie: skąd się wzięło życie, skąd się wzięła informacja genetyczna w komórkach, skąd się wzięły ryby, ptaki, ssaki i w końcu, jakie jest pochodzenie człowieka.
Autorzy zachęcają czytelnika do przeanalizowania materiału dowodowego i wyciągnięcia wniosków, do których te dowody prowadzą. Wniosek, do którego dochodzą, jest taki, że darwinistyczne koncepcje pochodzenia życia nadal pozostają niczym nieuzasadnione.
Ta przyjazna czytelnikowi książka, jest obowiązkową pozycją dla każdego nauczyciela i studenta biologii.

 

 


Księga Rodzaju - wiarygodny dokument czy mityczny opis początku świata?  Prawda o pochodzeniu świata i stworzeniu życia nigdy nie zostanie odkryta przez teoretyzujących naukowców, którzy wychodzą z założenia, że tak obszerny i złożony projekt można wyjaśnić bez odniesienia do Projektanta. Teoria ewolucji od czasów jej spopularyzowania w XIX wieku ulega ciągłym przemianom. Dziś darwinizm stąpa po tak niepewnym gruncie jak nigdy przedtem. Tymczasem biblijna wersja stworzenia świata pozostaje stała, niezmienna i nierozmyta przez wszystkie ataki, jakie zostały na nią przypuszczone. Księga Rodzaju jest rzeczywiście wciąż aktualna.

Autor, używając prostego języka, pokazuje oczywisty fałsz wielu ewolucyjnych twierdzeń, a w trakcie swych dociekań pozwala, by Słowo Boże przemówiło samo za siebie. Dla tych, którzy mają oczy do patrzenia, książka ta jest niezbitym dowodem na to, że objawione przez Boga prawdy są zawsze godne zaufania, jak również nieskończenie bardziej pewne niż jakiekolwiek ludzkie spekulacje. Profesor McIntosh przygląda się uważnie następstwom które wynikają z modelu kreacjonistycznego. Są to obserwacje nie tylko w odniesieniu do pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, ale również w szerszej perspektywie - do całej chrześcijańskiej teologii. Wg profesora, Księga Rodzaju jest wiarygodnym dokumentem historycznym, a także fundamentem dla rozumienia całości Pisma Świętego.Nie stoi ona w żadnej sprzeczności z badaniami naukowymi, jakie autor prowadzi na co dzień na uniwersytecie w Leeds.


Drodzy Czytelnicy, płyta DVD dołączona do książki prof. McIntosha pochodzi z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, nie jest więc najświeższej daty. Pomimo faktu, że w ocenie ogólnej jest to dobry i cenny materiał (pod kątem prostoty informacji oraz ułożenia zagadnień) - pamiętajmy o sporym już dystansie czasowym od momentu jego powstania. W nauce 40 lat to cała epoka - tym bardziej, że materiał mówi o sprawach w których często Słowo Boże milczy lub jest ogólnikowe. Naukowcy kreacjoniści muszą zatem wspierać się rezultatami badań naukowych. Ich wyniki jak wiadomo, są często modyfikowane. Dlatego też chcielibyśmy, abyście Państwo oglądali ten materiał mając na uwadze powyższe informacje - traktując tą prezentację jako wprowadzenie do tematu biblijnego kreacjonizmu, lecz nie wyciągając dogmatycznych wniosków.
W razie pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami oraz zapoznawaniem się z innymi materiałami kreacjonistycznymi, np. opracowaniami zespołu Kenta Hovinda.


Aleksander Barański - "Czy istniały dinozaury? Czyli kreacjonizm biblijny dla początkujących".

Nauki przyrodnicze mają za zadanie badać, w jaki sposób działa wszechświat. Jest to jak najbardziej zadanie dla ludzi, które Bóg im zlecił. Praktycznie we wszystkich dziedzinach nauki nie da się uciec od pytań o pochodzenie materii, praw przyrody, umysłu itd. Bóg nie jest przeciwny badaniom naukowym, wręcz przeciwnie ? zachęca nas do nich. On stworzył ten świat abyśmy, oglądając go i podziwiając, poznali naszego Stwórcę. Zostaliśmy przez Boga tak stworzeni, że mamy naturalne pragnienie rozumienia tego w co wierzymy. Także w kwestii stworzenia mamy prawo weryfikować relację biblijną. Lektura tej książki przekonuje, iż w takiej konfrontacji chrześcijanie wygrywają z teorią naturalistycznego pochodzenia życia.

Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, Aleksander Barański postanowił napisać tę książkę, ponieważ brak jest podobnej pozycji na polskim rynku literatury kreacjonistycznej. Większość materiałów, które można napotkać, zajmuje się szczegółową analizą danego zagadnienia, przez co nie dają ogólnego, całościowego spojrzenia na problematykę. Książka ta nie jest z zasady pracą naukową. Za to mówi wiele o tym, że wiara wcale nie jest ślepa, jak również pokazuje świat z perspektywy innej niż najbardziej w dzisiejszych czasach popularna (teoria ewolucji). Założeniem tej publikacji jest, aby w swoim przekazie była, na ile to możliwe, łatwa w odbiorze. W związku z tym, autor unikał skomplikowanych pojęć naukowych, a jeżeli takie się pojawiają, są możliwie prosto wyjaśniane. Dzięki temu praca ta powinna być zrozumiała dla wszystkich czytelników.

Do kogo kierowana jest ta książka? Praktycznie do każdego czytelnika, jednak w szczególności mogą z niej skorzystać rodzice i osoby zajmujące się szeroko rozumianym nauczaniem - czyli ludzie spotykający się z różnymi pytaniami na temat nauki i wiary. Zagadnienia opisane w książce są bezcenną pomocą, pozwalającą udzielić odpowiedzi na najczęściej pojawiające się niejasności, wątpliwości - w prosty i czytelny sposób. Wybór tematyki nie jest przypadkowy - autor dokonał przeglądu zarówno przesłanek naukowych, jak też biblijnych przekazów. Porównanie wypadło bardzo ciekawie: okazuje się, że między odkryciami nauki a wiarą istnieje solidny pomost. Jednak nie jest to wiedza powszechna, stąd pomysł by napisać taką książkę.

Więcej informacji o książce na stronie wydawnictwa Ramit. Publikacja jest dostępna w sklepie internetowym coolshop.pl;

zamówienia hurtowe - na stronie wydawnictwa Ramit.


Michael J. Behe, Eddie N. Colanter, Logan Paul Gage, Phillip Johnson, Casey Luskin, J. P. Moreland, Jay W. Richards & H. Wayne House (redaktor) - "Inteligentny projekt 101".

Ośmiu uczonych i badaczy zebrało się razem, by odnieść się do pochodzenia życia i wszechświata, w świetle wzrastającego naukowego wsparcia dla idei inteligentnego projektanta, jako źródła istnienia. Opisują w prosty i praktyczny sposób, czym jest inteligentny projekt, a czym nie jest; przedstawiają bazę naukową, na której się opiera; jego historię i rozwój; a także przyczyny jego wzrastającej wiarygodności i znaczenia w nauce i edukacji.
Znani eksperci wyjaśniają kluczowe zagadnienia. Jeśli potrzebujemy racjonalnej dyskusji nad wszelkimi poważnymi opcjami dot. pochodzenia życia, to założenia, twierdzenia, czy oskarżenia winny być zastąpione kompetentną analizą z jasno zdefiniowaną terminologią. To właśnie zapewnia Inteligentny projekt 101.

Odkryjmy sami, dlaczego uznani naukowcy, filozofowie i teolodzy znajdują wspólne stanowisko w tym ujęciu kosmicznych początków, zastępującym zaciekłe spory rozsądnymi koncepcjami, bazującymi na doświadczalnej nauce i racjonalnych argumentach.


  G.S. MCLean, R. Oakland, L. McLean - "W poszukiwaniu prawdy o początkach".

Ewolucja i kreacjonizm w świetle dowodów. Kiedy to wszystko się zaczęło? Ile lat ma Ziemia? Czy powstała wiele milionów lat temu, czy też stało się to całkiem niedawno? Kwestia wieku Ziemi od zawsze budziła kontrowersje. Żaden człowiek nie był naocznym świadkiem tego wydarzenia. Dlatego powstało tak wiele różnorodnych koncepcji związanych z tym zagadnieniem.

 


  Werner Gitt - "Na początku była informacja".

Wobec nauk głoszonych przez ateizm, materializm, ewolucję i w ramach teorii wielkiego wybuchu wyrażono już wiele przekonujących zastrzeżeń. Ta książka stawia sobie za cel, odpowiedzieć na nowe pytanie: Czy owe cztery systemy poglądów można obalić naukowo? Nikt dotąd nie zaobserwował, by woda płynęła pod górę. Dlaczego nie obserwujemy tu jakiegoś wyjątku? Ponieważ znamy prawo przyrody, które zakazuje wystąpienia takiego zjawiska. Prawa przyrody posiadają naukowo najsilniejszą wymowę. Jeżeli zatem zdołamy znaleźć takie prawa przyrody, które sprzeciwią się wymienionym na wstępie ideom, wtedy zaprzeczymy im z takim samym skutkiem, jaki uzyskaliśmy obalając ideę perpetuum mobile (maszyna, która wykonuje pracę bez dostarczania energii z zewnątrz). Dokładnie to jest celem tej książki.

Pochodzenie życia z punktu widzenia informatyki. Co to jest informacja? Pochodzenie informacji. Prawa przyrody informacji. Daleko sięgające wnioski odnośnie istoty ludzkiej, ewolucji i wielkiego wybuchu.

Procesy które przebiegają we wszystkich istotach żywych, sterowane są informacją. Jeżeli chcemy cokolwiek twierdzić o pochodzeniu życia lub o istocie tego co żywe, to najpierw musimy wyjaśnić, co to jest informacja. Przy czym, ważne jest jak informacja powstaje i jakim podlega prawidłowościom. W odróżnieniu od szeroko rozpowszechnionego sposobu obserwacji tego świata, autor dokonuje rozróżnienia pomiędzy materialnymi i niematerialnymi wielkościami; uzasadnia, dlaczego informacja jest wielkością niematerialną. Autor tworzy teorię informacji, w której cztery prawa przyrody dotyczące informacji znajdują się w jej centralnym punkcie. Konsekwencją tego są daleko sięgające wnioski, które dotyczą zarówno Boga jak też początków życia, obrazu człowieka i wymienionych powyżej czterech idei.

Ta książka jest odrzuceniem:
- czysto materialistycznych poglądów w naukach przyrodniczych
- wszelkiego powszechnie znanych przedstawień ewolucyjnych
- materialistycznego obrazu człowieka
- hipotezy wielkiego wybuchu
- ateizmu.


  Werner Gitt - "Czas i wieczność".

Nad fenomenem czasu ludzie zastanawiali się w różnych stuleciach, przy czym nie doszli do żadnego prawidłowego wyjaśnienia. Lecz nie tylko istota czasu przyprawia myślących o bóle głowy, również jego pochodzenie. Dlaczego coś tak podstawowego jak czas jest tak mało zrozumiane i tak trudne do wyjaśnienia? W pierwszej części tej książki zajmiemy się czasem jako wielkością czysto fizyczną - w myśl motta japońskiego filozofa Nasanao Tody: „Nikt nie może podobno twierdzić, że wie czym jest czas. Istnieje jednak taki odważny gatunek ludzi – to fizycy, którzy z tego trudnego do zrozumienia pojęcia uczynili jeden z kamieni węgielnych swoich teorii”.
Następnie przejdziemy do głównej części książki, aby opracować czas w centralny i nowoczesny sposób – jako wielkość antropologiczną. Trzecia część książki zajmie się ostatecznie tym, co czeka nas po „drugiej stronie czasu” - czyli wiecznością.


  Sylvia Baker - "Kość niezgody".

Przystępnie napisana książka, która przybliża sedno debaty kreacjonizm-ewolucjonizm, oferując zarys historyczny obu teorii, a także główne argumenty naukowe (między innymi z zakresu genetyki i geologii) świadczące za stworzeniem i młodą Ziemią.
Publikacja ta nie tylko wytyka naukowe pomyłki i niedorzeczności wynikające z błędnych założeń ewolucjonizmu. Idzie krok dalej i przedstawia propozycję zrozumienia tych samych faktów naukowych i znalezisk, które harmonizują z biblijną relacją o stwarzaniu i o Potopie z czasów Noego. Być może wierzysz, że teoria ewolucji jest udowodniona naukowo, albo że można ją jakoś pogodzić z tym, co Biblia mówi o stwarzaniu. Nie jest to jednak prawda. Książka Sylvii Baker w prosty i rzeczowy sposób wyjaśnia dlaczego.


  “Stworzenie a ewolucja".

Książka ta przedstawia trzy dominujące w ewangelikalizmie nurty chrześcijańskiego kreacjonizmu: kreacjonizm młodej Ziemi, kreacjonizm starej Ziemi oraz ewolucję teistyczną. Autorzy oprócz zaprezentowania swych poglądów, mają możliwość skomentowania pozostałych opcji. Wypowiadają się również zaproszeni do dyskusji naukowcy spoza tych nurtów.
Znakomita okazja dla każdego, kto poszukuje w miarę zwięzłego przeglądu rozmaitych ujęć problemu pochodzenia i istnienia Wszechświata oraz genezy życia na Ziemi z perspektywy uwzględniającej biblijny opis stworzenia.
  Richard L. Thompson - "Zakazana archeologia. Ukryta Historia Człowieka".

Zakazana archeologia, to książka niezwykła zarówno pod względem treści, jak sposobu prezentacji zgromadzonego materiału. Ogrom pracy, jaki włożyli autorzy w jej powstanie, może zdumieć, a powinien zadowolić nawet najbardziej zagorzałych przeciwników zaprezentowanych tu poglądów. Wnikliwe poszukiwania i badania zapomnianych znalezisk; dokładna analiza akceptowanych powszechnie przez naukę odkryć; skrupulatne, konsekwentne, pozbawione fanatyzmu oceny dostępnych danych; szeroka dokumentacja źródłowa prezentowanych faktów - wszystko to czyni z książki Zakazana archeologia naukową w jak najbardziej ścisłym tego słowa znaczeniu. Choć niniejsze wydanie to tłumaczenie jedynie skróconej wersji tej publikacji, jej naukowy charakter nadal jest widoczny. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w krótszej edycji autorzy pominęli przypisy dokumentujące ich badania, nie umniejsza to wiarygodności Zakazanej archeologii, o czym świadczy choćby szeroka bibliografia. Z drugiej strony, krótsza prezentacja tematu zwiększyła wartość Zakazanej archeologii ojej popularyzatorski wymiar. W ten sposób za-warta w niej wiedza, dotycząca przecież podstawowych zagadnień, takich jak pochodzenie człowieka, może być dostępna nie tylko wąskiemu gronu specjalistów, lecz również szerokim kręgom inteligentnych ludzi.


 
Phillip E.Johnson - "Z otwartym umysłem wobec darwinizmu".

Czy istnieje jakiś sposób na przystępne przedstawienie problematyki kontrowersji naukowych wokół teorii ewolucji bez nadmiernego upraszczania? Phillip Johnson twierdzi, że istnieje: kluczem do zrozumienia fałszywych twierdzeń darwinizmu jest otwarcie umysłów na krytyczne myślenie. Znajdziemy tu rady jak uniknąć popularnych błędów w dyskusjach o ewolucji, jak wykrywać zwodnicze argumenty i jak zrozumieć podstawowe naukowe zagadnienia bez zagłębiania się w niepotrzebne szczegóły.
W swoich poprzednich, przyjętych z uznaniem książkach Darwin on Trial i Reason in the Balance, Phillip Johnson wykazał wprowadzające w błąd roszczenia ewolucyjnego naturalizmu. W niniejszej książce przedstawia on nowe, przystępne ujęcie tej tematyki skierowane do młodzieży, rodziców, nauczycieli i wielu czytelników unikających nadmiernie naukowych książek. Celem Johnsona nie jest tylko zwalczanie złej teorii, ale zwalczanie jej we właściwy sposób - przez otwieranie umysłów na prawdę.
Phillip E. Johnson ukończył studia na Uniwersytecie Harvard oraz na Uniwersytecie w Chicago. Był prawnikiem w biurze sędziego Sądu Najwyższego USA, Earla Warrena. Nauczał prawa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley przez ponad trzydzieści lat.


  Mieczysław Pajewski, "Stworzenie czy ewolucja?".

Jedna z pierwszych polskich książek kreacjonistycznych zredagowana przez Mieczysława Pajewskiego. Liczy 220 stron, definiuje kreacjonizm, wprowadza rozróżnienie między kreacjonizmem naukowym i kreacjonizmem biblijnym oraz omawia głównie ten pierwszy rodzaj kreacjonizmu. Lektura książki nie wymaga specjalistycznego przygotowania. Oto niektóre zagadnienia omawiane w pierwszej części książki: pochodzenie życia; homologia a świadectwo kreacjonizmu; rozwój embrionalny a projekt stwórczy; adaptacja i ekologia; natura zmiany biologicznej; mutacje - podstawa zmian ewolucyjnych czy źródło degeneracji gatunku; w jaki sposób powstała różnorodność żywych organizmów; zmienność w ramach stworzonych typów; świadectwo skamieniałości - rośliny, zwierzęta i człowiek; potworki rokujące nadzieję; kolumna geologiczna; neokatastrofizm; kreacjonizm jako dyscyplina naukowa itd.
Część druga jest zbiorem artykułów kilku, głównie zagranicznych, autorów. Dotyczy ona takich zagadnień jak: dlaczego wielu uczonych wierzy obecnie w stworzenie?; "pomyłki" ewolucjonizmu; kłótnia o archeopteryksa; pył księżycowy a wiek Wszechświata; wokół sporów o naukowość ewolucjonizmu i kreacjonizmu itd.

Zamówienia: Wydawnictwo "Duch Czasów", ul. Cieszyńska 96, 43-300 Bielsko-Biała, skr. poczt. 411; tel/fax (+48-33)117344. Można także złożyć zamówienie przez internet.


  Lee Strobel - "Dochodzenie w sprawie Stwórcy".

Rewelacyjna książka Lee Strobla, w której autor zebrał dziesiątki argumentów rujnujących dominującą dzisiaj w świecie nauki Teorię Ewolucji.
Utrzymana w nieco sfabularyzowanej formie, jest zasadniczo zbiorem wywiadów – zapisem ze spotkań z wybranymi naukowcami i dyskusji z nimi na konkretne tematy, w oparciu o przygotowany zestaw pytań, dotyczących kosmologii, matematyki, fizyki, chemii, biologii, archeologii, filozofii, metodologii nauk. Może być dobrym uzupełnieniem wiedzy apologetycznej w ogólności, a w szczególności – okazją do zapoznania się z założeniami i charakterem Intelligent Design czyli "argumentu z planu".

Strobel podejmuje się wykazać m.in.:
– implikacje Wielkiego Wybuchu i jego biologicznego odpowiednika: eksplozji kambryjskiej
– problemy, z jakimi boryka się darwinizm
– że coraz więcej naukowców odrzuca ideę ewolucji
– czym naprawdę jest archeopteryks czy embriony Haeckela
– cechy wszechświata sprawiające, że możemy go poznawać
– cechy Ziemi, które czynią z niej świetnie wyposażone obserwatorium;
– zadziwiającą złożoność kodu DNA, będącego „językiem życia”.


  Alister McGrath - “Bóg nie jest urojeniem".

Ciekawa książka prof. Alistera McGratha, wykładowcy z Oxfordu. Jest odpowiedzią na książkę Richarda Dawkinsa: "Bóg urojony". Choć autor nie jest biblijnym kreacjonistą, warto zapoznać się z jego argumentami.
Książka Alistera McGratha “Bóg nie jest urojeniem. Złudzenie Dawkinsa” to napisana ze swadą godną prawdziwego oksfordczyka, z iście angielskim sarkazmem i nade wszystko z ogromnym poczuciem humoru polemika z publikacją Richarda Dawkinsa “Bóg urojony”. Autor obala, jedną po drugiej, wysunięte przez Dawkinsa tezy mające przemawiać za nieistnieniem Boga dając prawdziwy popis rzetelnej wiedzy, zarówno z zakresu nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych, a także erudycji i rozsądku, który zwycięża w tym starciu. Do polskiego czytelnika posłowie napisał abp Józef Życiński.

“Bóg nie jest urojeniem” to napisana z ogromnym poczuciem humoru polemika z publikacją “Bóg urojony” słynnego brytyjskiego naukowca-ateisty Richarda Dawkinsa. W swej pracy Richard Dawkins usiłuje wykazać, że wszyscy wierzący w Boga padli ofiarą niebezpiecznego urojenia. Podejmuję wraz z żoną drobiazgową krytykę antyreligijnych argumentów Dawkinsa, zwracając szczególna uwagę na ich podstawy naukowe, które okazują się być zaskakująco słabe. Naszym zdaniem zwykła niemożność intelektualnego podbudowania wysuwanych hipotez zmusza Dawkinsa do przyjęcia wysoce agresywnego tonu, lekceważąca zaś argumentacja maskować ma rozliczne luki w logice jego rozumowania. (…) Argumenty Dawkinsa spotkały się z ostrą krytyką zarówno w Wielkiej Brytanii, jaki w USA, zwłaszcza ze strony innych ateistów. (…) Ciekawe zatem, czy “Bóg urojony” może okazać się samobójczym golem ateizmu i w ostateczności przekonać wielu, iż ateizm sam opiera się na urojeniu? Alister McGrath Oxford University.


Michael J. Behe - "Czarna skrzynka Darwina."

Karol Darwin napisał: Jeśliby można było wykazać, że istnieje jakikolwiek narząd złożony, który nie mógłby być utworzony na drodze licznych, następujących po sobie, drobnych przekształceń - teoria moja musiałaby absolutnie upaść. (O pochodzeniu gatunków...) Michael Behe to wykazał w swojej książce. W Ameryce Darwin's Black Box potrząsnęła światem nauki i mediów. Zaścianki nauki i wolności nawet tego nie zauważyły. Mamy zaszczyt otworzyć okno na świat czytelnikowi polskiemu. Było to bardzo trudne i nie wszystko się udało. Ale nareszcie jest!

wydawnictwo Megas, Książki popularno-naukowe i naukowe, zamówienia i ceny.


 

"Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę"   (List do Rzymian 1:19-20)