BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

Jeżeli ktoś zacznie głosić że samoloty, samochody, komputery, telefony komórkowe lub wieżowce powstają same - zostanie uznany za szaleńca.

Jeśli ktoś zacznie głosić, że wielokrotnie bardziej złożony wszechświat i życie powstały same - uznany zostanie za mędrca i naukowca...

W jaki sposób i dlaczego, badacze faktów odrzucają ewolucjonizm

Aleksander Barański - "Stworzenie świata a wiara". We współczesnym świecie najpopularniejszą teorią, mówiącą o powstaniu człowieka jest teoria ewolucji. Czy jest to jednak jedyna teoria ? Jak w tym wszystkim może się odnaleźć człowiek wierzący w nieomylność Pisma Świętego ?


Ewolucjonizm sprzeczny z chrześcijaństwem. Publikujemy tekst dr Janusza Kucharczyka (Wykładowca WBST w Radości), który trzy lata temu podpisał list środowisk baptystycznych mówiący o braku sprzeczności pomiędzy chrześcijaństwem a ewolucjonizmem (pełny tekst w artykule). Obecnie dr Kucharczyk uważa podpisanie tego listu za błąd i staje na stanowisku, że nie da się pogodzić darwinizmu z chrześcijaństwem.


Naukowe słabości teorii ewolucji.  Teoria ewolucji nie jest naukowym faktem. Faktami są skamieliny, kości, szkielety. Nie obserwujemy ewolucji ponieważ jest ona sposobem interpretowania faktów przez pryzmat pewnych założeń o podłożu światopoglądowym.

"Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę"   (List do Rzymian 1:19-20)

Jesteś tutaj: Home Artykuły Sample Data-Articles W jaki sposób i dlaczego, badacze faktów odrzucają ewolucjonizm