BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

Jeżeli ktoś zacznie głosić że samoloty, samochody, komputery, telefony komórkowe lub wieżowce powstają same - zostanie uznany za szaleńca.

Jeśli ktoś zacznie głosić, że wielokrotnie bardziej złożony wszechświat i życie powstały same - uznany zostanie za mędrca i naukowca...

DNA, mikrobiologia, biochemia, informacja biologiczna

 

DNA, Projekt i pochodzenie życia - Dr Charles B. Thaxton. Rozprawa naukowa napisana na międzynarodową konferencję "Jezus Chrystus, Bóg i człowiek" w Dallas, Texas.


DNA a pochodzenie życia. Informacja, specyfikacja i wyjaśnienie - esej Stephena C. Meyer'a będący oceną rywalizujących wyjaśnień pochodzenia informacji, koniecznej do zbudowania pierwszej komórki żywej [co biologowie rozumieją przez termin informacja w zastosowaniu do makrocząsteczek biologicznych ].


Wg DNA zaczęło się od Ewy - badania żeńskiego DNA, zwanego mitochondrialnym (mDNA), obecnego w organellach na zewnątrz jaja komórki, wskazują, że wszyscy ludzie wywodzą się od jednej kobiety. Wiek tej tzw. „mitochondrialnej Ewy” początkowo szacowano na ponad 100 tysięcy lat, ale kiedy udało się (na przykładzie rosyjskiej rodziny carskiej) zbadać szybkość mutacji zachodzących w genach ludzkich, wówczas skorygowano ten szacunek do około 10.000 lat. Jest to okres zbliżony do tego, na jaki biblijna chronologia datuje pierwszych ludzi ...

"Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę"   (List do Rzymian 1:19-20)

Jesteś tutaj: Home Artykuły Sample Data-Articles DNA, mikrobiologia, biochemia, informacja biologiczna