BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

Jeżeli ktoś zacznie głosić że samoloty, samochody, komputery, telefony komórkowe lub wieżowce powstają same - zostanie uznany za szaleńca.

Jeśli ktoś zacznie głosić, że wielokrotnie bardziej złożony wszechświat i życie powstały same - uznany zostanie za mędrca i naukowca...

Odkrycia archeologiczne


Archeologia biblijna  jest serwisem informującym o najnowszych odkryciach archeologicznych i innych aktualnych wydarzeniach, które mają związek z historią biblijną.


Archeologia  a  Biblia - artykuły o tematyce archeologiczno - biblijnej.


Wyjście Izraelitów z Ziemi Egipskiej (Exodus) - kilka tysięcy lat po tym, jak Adam przebywał w obecności Jahweh - Boga Istniejącego, Stwórca niebios i ziemi ponownie objawił się jako Ten, Który Zawsze Jest i zawsze chce być blisko człowieka. Plagi egipskie, przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, Boża chwała na górze Synaj i mury Jerycha, które upadły w jednej chwili to najbardziej fascynujące i spektakularne cuda opisane w Biblii - cuda, które Wielki Bóg uczynił dla małych ludzi, aby ich wyrwać z wieloletniej udręki i niewoli. Obecnie słyszy się, że Bóg nic takiego nie uczynił dla ludzi, że żadnego exodusu nie było, że Biblia to bajka.

Te strony internetowe powstały w rezultacie poszukiwań mających na celu zweryfikowanie odkryć archeologicznych z historią zapisaną na kartach Starego Testamentu. Po zapoznaniu się z prezentowanymi tu informacjami każdy będzie mógł sam zdecydować czy archeologia rzeczywiście nie potwierdza lub nawet przeczy opowieści ksiąg Mojżeszowych, Jozuego i Sędziów. Przytaczane tu dane są powszechnie znane w kręgu egiptologów i można je bardzo łatwo zweryfikować zaglądając do fachowej literatury z zakresu poruszanych zagadnień.


Szczatki rydwanów w Morzu Czerwonym - kolejny dowód biblijnego exodusu?  Znalezisko archeologiczne potwierdzające fakt, iż biblijny opis przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone i zatopienie ścigających ich wojsk egipskich - miał miejsce za rządów XVIII dynastii faraonów.archeologia biblijna - materiały filmowe 

 

"Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę"   (List do Rzymian 1:19-20)

Jesteś tutaj: Home Artykuły Sample Data-Articles Odkrycia archeologiczne