BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

Dobór naturalny

Dobór naturalny, selekcja naturalna - mechanizm ewolucji organizmów, opisany przez Karola Darwina, polegający na przeżywaniu w toku walki o byt, organizmów najlepiej przystosowanych do danych warunków środowiska.

Dobór naturalny widać w już istniejących istotach żywych.  I  tylko od tego momentu.

Swoją teorię Darwin oparł na następujących obserwacjach i założeniach:

- gatunki są bardzo płodne, a liczba potomstwa przekracza liczbę osobników, które osiągną wiek reprodukcyjny
- liczebność populacji, z niewielkimi zmianami, pozostaje stała
- źródła pokarmu są ograniczone, ale na przestrzeni czasu są stosunkowo stabilne, wiąże się z tym "ślepa walka o byt"
- w obrębie gatunków rozmnażających się płciowo, właściwie nie ma dwóch identycznych osobników
- niektóre z tych zmienności bezpośrednio wpływają na zdolność osobnika do przeżycia w danym środowisku
- większość tych zmienności jest dziedziczna
- osobniki mniej przystosowane do środowiska mają mniejsze zdolności przeżycia i mniejsze szanse rozmnożenia się
- osobniki lepiej przystosowane mają większe prawdopodobieństwo przeżycia i tym samym reprodukcji
- osobniki, które przeżyją, mają większe szanse na przekazanie swoich dziedzicznych cech potomstwu

Ten wolno postępujący proces powoduje, że populacje dostosowują się do środowiska i ostatecznie, po upływie wielu pokoleń, zmienności  kumulują  się prowadząc do utworzenia nowych odmian gatunku - i w końcu nowego gatunku.


Darwin chciał wyjaśnić zjawisko życia w kategorii niezaplanowanych procesów naturalnych, pozbawionych celu i inteligencji. Dla niego mechanizm doboru naturalnego tłumaczył pojawienie się projektu w przyrodzie, bez inteligentnego prowadzenia w jakiejkolwiek formie - dobór naturalny stał się  odpowiednikiem projektanta.

Współcześnie wiemy, że mechanizm doboru naturalnego pełni rolę selekcyjną - wybiera egzemplarze najlepiej przystosowane do określonego środowiska. Jednak powstania i złożoności życia nie wyjaśnia - zmiany w budowie  dzioba a pochodzenie organizmu to są zjawiska o innej skali, problemy innego rodzaju.
W biologii istotne jest zrozumieć, gdzie działa zasada doboru naturalnego a gdzie nie -  i na czym polega różnica.

Zdolności komórek i organizmów żywych do zmian, modyfikacji - nie są dowodem na ewolucyjne powstanie życia. Dowodzą tylko możliwości  adaptacyjnych (przystosowawczych) organizmów żywych. Możliwości zachodzenia pewnych zmian. Ale ich skala jest ograniczona.  Wszystko to odbywa się w ramach typu budowy organizmu, tylko to zostało zaobserwowane i udowodnione.  Konstrukcja ciała kota, psa, konia, świni, krokodyla, kormorana, albatrosa, żaby, rekina czy pszczoły -  te plany budowy są zupełnie inne. Dopasowane do innych zadań, potrzeb, zachowań, funkcji.  Organizmy te w zależności od warunków środowiska mogą zmienić wielkość, ilość warstwy ochronnej przed chłodem (tłuszcz, gęstość piór czy sierści), zachowania, funkcjonowanie niektórych organów etc. Jednak nie zmieniają się jedne w inne - np. biegająca jaszczurka w latającego ptaka. Nikt nigdy nie znalazł dowodu na możliwość  takiej zmiany.

Aby taka zmiana mogła nastąpić - potrzebna jest nowa informacja w DNA. Wskazująca w jaki sposób organizm, który miał do tej pory łuski - ma zbudować pióra. Jak ma przebudować układ kostny, serce, płuca etc.
W DNA są zawarte dane: jak organizm ma być tworzony, z jakich składników, jakiej ma być wielkości, czy ma mieć skrzydła, płetwy czy łapy. Sierść, łuski czy pióra. Są w DNA podane po kolei sekwencje budowania, tak jak przy wznoszeniu budynku czy tworzeniu pojazdu terenowego. I tę kolejność wykonują biologiczne maszyny molekularne w komórce (białka) - jak automaty w fabryce. W ten sposób powstaje komórka biologiczna, kolejne komórki, tkanki,  organy,  organizm.

Nie udowodniono, że nowa, celowa i b. złożona informacja w DNA może powstać samoistnie. Byłoby to tak, jakby bez autora powstawała nowa treść w książce: kolejny rozdział zaopatrzony w ilustracje. Albo jakby w fabryce produkującej samochody terenowe, bez konstruktora pojawiła się nowa instrukcja: jak przebudować taśmę produkcyjną, aby zwykły samochód osobowy stał się amfibią (mógł pływać)... Sama zmiana  okoliczności - zapotrzebowanie rynku - nie sprawia, że automatycznie, bez myślącego nadzoru - zmieni się sposób produkcji w fabryce, że napisze się kolejny rozdział książki.

Przemysł fabryczny, automatyka przemysłowa - przekształcają rzeczywistość. Potrzebne są elementy budulcowe z zewnątrz oraz energia. W fabryce zamontowane jest mnóstwo różnych systemów, odbywa się szereg procesów. Jedne z nich są nadzorowane przez osoby znające się na rzeczy. Inne są zaprogramowane. Im lepiej zaprogramowane, im więcej procesów w ten sposób jest ustawionych - tym mniej muszą się angażować pracownicy. Ale programowanie, automatyzacja - nie biorą się znikąd. To efekt  działania  kompetentnych, inteligentnych  twórców, doskonale  rozumiejących zakładane cele, znających możliwości i ograniczenia płynące z praw przyrody, właściwości materii, uwarunkowań środowiska (woda, powietrze, pustynia, góry, gleba, las, pole itp.).

Dokładnie to samo dotyczy żywych organizmów. Każda żywa komórka posiada bibliotekę, bazę danych, zestaw instrukcji  w DNA. Komórka posiada też maszyny biologiczne, wykonujące  zapisane w DNA instrukcje.  Żywa komórka jest jak fabryka, jak miasto. Posiada mnóstwo systemów, odbywa się tam szereg procesów. Niezbędne są zasilające i budulcowe składniki chemiczne, potrzebna jest energia. Tak więc, widać uderzające podobieństwo: przekształcanie rzeczywistości, otoczenia. W oparciu o zaprogramowany, celowy proces.

Podsumowując: dobór naturalny (prze­trwanie najlepiej przystosowanych) jest obserwowalnym procesem selekcyjnym  w naturze, jednak dotyczy już istniejących form życia. Nie tłumaczy natomiast, jak i po co - powstały. Nie wyjaśnia, skąd pochodzi zawarta w DNA informacja. Nie dowodzi też hipotezy, że jeden gatunek przekształca się w inny.

Zarówno nauka badająca współczesność, jak też i nauki zajmujące się badaniem szczątków, skamielin, wskazują jednoznacznie na to, że:

1) dawniej i współcześnie widać zmienność, zmiany - ale tylko w ramach danego typu (planu) budowy organizmu (pies, kot, krokodyl, etc.)

2) NIE MA form przejściowych, dowodzących tego, że jeden typ budowy (biblijny "rodzaj"), może przekształcić się w inny.

3/ proces opisany przez Darwina - rzeczywiście wskazuje na mechanizm wyboru najlepszych cech w danym środowisku. Ale na nic więcej.  Dotyczy tylko czegoś, co JUŻ JEST, lub było - i zmian w ramach określonego typu konstrukcji biologicznej.

 

Materiał video  5 min, wyjaśniający zasadę doboru naturalnego.                Komórka biologiczna a dobór naturalny.

Gęstość zapisu i złożoność informacji w DNA miliard razy przewyższa techniczne możliwości człowieka dotyczące zapisu informacji. Stąd wynika, że nadawca informacji zawartej w DNA musi być wysoce inteligentny. Zaprogramowanie nawet najprostszych biologicznych systemów - organizmów jest niezmiernie skomplikowane, nieosiągalne dla informatyków. Jakie jest źródło (nadawca) informacji w systemach biologicznych, kto jest autorem tego kodu i twórcą treści? Przypadek?

Jesteś tutaj: Home Dobór naturalny