BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

Czego dowodzi kaskada krzepnięcia krwi?

Zazwyczaj kiedy się skaleczymy nie mówimy "dzięki Bogu za chwilę krew skrzepnie i przestanie lecieć" lecz wypowiadamy inne słowa ;)
Tymczasem nie jesteśmy świadomi, że praktycznie w tym samym momencie zaczął się nieprawdopodobnie złożony proces krzepnięcia krwi na ranie oraz naprawa uszkodzonych tkanek. Opis i to skrócony tzn. kaskady krzepnięcia krwi można znaleźć na wikipedii, w opracowaniu o krzepnięciu krwi.
Jak widać jest to proces złożony gdzie wszystkie zdarzenia są ze sobą powiązane. Michael Behe napisał: W kaskadzie krzepnięcia krwi jeden składnik wpływa więc na inny, który oddziałuje na następny i tak dalej. [..] Kaskada jest nieredukowalnie złożona, ponieważ gdy usunie się jakiś jej składnik, ów proces albo natychmiast się włącza, albo definitywnie wyłącza.

Dzięki temu mechanizmowi krew zaczyna krzepnąć ale np. nie krzepnie cała a tylko w obrębie rany.

Kaskada krzepnięcia krwi jest przykładem, jednym z wielu, mechanizmu/procesu nieredukowalnie złożonego - czyli takiego, który od samego początku musiał istnieć w pełnej, rozwiniętej formie, aby mógł pełnić swoją funkcję. Są oczywiście gatunki zwierząt o minimalnie bardziej upuszczonym procesie krzepnięcia krwi jednak u wszystkich widzimy pewien schemat, którego uprościć się już nie da a który nadal jest bardzo złożony. Niestety, nawet wśród naukowców doskonale znających ten proces, pojawiają się osoby jak np. Russell Doolittle, próbujące wytłumaczyć pojawienie się tego procesu na drodze ewolucji - jak można się domyślać ich tłumaczenie bardziej opiera się na chceniu i "wierze" nie popartej faktami, niż na realnych obserwacjach.

Następny raz więc kiedy się skaleczymy możemy całkiem świadomie powiedzieć: dzięki Bogu za kaskadę krzepnięcia krwi :)

          sklepienie                 sklepienie2


Dobrą ilustracją na zbudowanie mechanizmu nieredukowalnie złożonego, jest sklepienie łukowe czy kolebkowe: bez podpory, na czas układania elementów składowych, zawali się. Próby dokładania pojedynczo elementów, choćby trwały miliardy lat, nie skończą się sukcesem. Trzeba albo podpory, albo od razu włożyć gotowy łuk w budowlę. Dlatego właśnie drobnymi zmianami nie osiągnie się celu konstruując takie wytwory.


Na koniec, cytat z książki Karola Darwina "O powstawaniu gatunków":

Gdyby można było wykazać, że istnieje jakikolwiek złożony organ, który nie mógłby powstać wskutek licznych, kolejnych nieznacznych przekształceń, moja teoria upadłaby ostatecznie ...

Jesteś tutaj: Home Kaskada krzepnięcia krwi