BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

video swf

Filmy takie jak umieszczone obok →   uruchamiamy klikając prawym przyciskiem myszy.

 

siła stworzeń

sprawdź...

darwin

biochemia

Multimedia

Materiały video -  filmy, które można zobaczyć  poprzez naszą stronę. Opracowania te dotyczą  wyników badań z różnych dziedzin wiedzy, prezentują opinie uznanych naukowców. Przedstawione są tam niepublikowane w podręcznikach  fakty, które potwierdzają prawdziwość biblijnego opisu świata i historii Ziemi.

Materiały audio - nagrania z wykładów, konferencji, audycji radiowych. Dobre do przesłuchania w  czasie podróży pociągiem, autobusem, tramwajem, podczas spaceru lub gdy choroba przykuje do łóżka ...

Książki  elektroniczne -  materiały  udostępnione przez współpracujących z nami wykładowców, w formacie pdf.  Część z nich wykorzystujemy w opisach zawartych na tej stronie. 

Slajdy i fotografie - materiały graficzne z  komentarzami i objaśnieniami.


Jak powstał Wszechświat?  Informacja wprowadzająca, 14 sekund ...

 

"Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę"   (List do Rzymian 1:19-20)

Jesteś tutaj: Home Multimedia