BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

facebook

projekt

O nas

Cele BTK:

1) Głoszenie Ewangelii wykorzystując biblijny kreacjonizm.

2) Przedstawienie realnej alternatywy dla teorii ewolucji.

3) Wyposażanie Kościoła w narzędzia apologetyczne (tzn. do obrony wiary).

4) Budowanie płaszczyzny współpracy dla chrześcijan z różnych kościołów. 

 

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne zostało powołane jesienią 2004 przez chrześcijan z różnych kościołów ewangelicznych na terenie Poznania. Obecnie BTK ma w swoich szeregach mieszkańców różnych stron Polski.

Naszym celem jest przedstawianie najważniejszych problemów człowieka z biblijnej perspektywy. Kilkoma najbardziej ważkimi pytaniami są: nasze pochodzenie, nasza przyszłość, sens życia, szczęście i spełnienie w życiu itp. Będziemy starali się tutaj wykazywać, że to właśnie Biblia udziela najlepszych a zarazem zgodnych z doświadczeniem odpowiedzi. Jako kreacjoniści przyjmujemy tzw. pogląd młodoziemski - inaczej mówiąc uważamy, że Ziemia a zarazem Wszechświat jest dość „młody” w kontraście z obecnie przyjętą teorią ewolucji i liczy sobie ok. 10 000 lat mierzonych naszym ziemskim czasem. Pogląd nasz wynika z literalnego (dosłownego) odczytywania Pisma Świętego.

Naszą motywacją by propagować idee biblijnego kreacjonizmu jest przeświadczenie, że świat który odrzuca Boga - Stwórcę, zdąża ku duchowej i fizycznej przepaści. Największe tyranie XX wieku swoje ideologie oparły właśnie o światopogląd ewolucjonistyczny całkowicie rezygnując z Boga, skutki czego widoczne są do dzisiaj. Na naszych stronach prezentujemy  artykuły zarówno teologiczne jak też przyrodnicze.


W ramach naszych opracowań jak też na podawanych odnośnikach do innych witryn, czytelnik znajdzie argumenty pochodzące od ludzi czy organizacji, którzy nie zgadzają się z nami w wielu kwestiach teologicznych. Jednak wszyscy uważamy, że otaczająca nas rzeczywistość została genialnie zaprojektowana; łączy nas z tymi autorami wspólny pogląd na inteligentną przyczynę powstania wszechświata i życia.

"Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę"   (List do Rzymian 1:19-20)

Jesteś tutaj: Home O nas