BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

Fundamenty

Zawartość tego działu umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy osobom zainteresowanym tematami Inteligentnego Projektu, kreacjonizmu, ewolucji w przyrodzie, biblijnego stworzenia.  Prezentujemy w prostej, popularnonaukowej formie informacje, które umożliwiają wyrobienie sobie własnego zdania na temat  prawdziwości nauczania opartego o ewolucjonizm. Pokazujemy, że istnieje pomost między współczesną nauką  a wiarą opartą na Biblii.


Pojęcia używane w opracowaniach na tej witrynie i innych stronach www o podobnej tematyce:

Projekt - czyli plan, wzór konstrukcji, rozpoznawalny w swojej budowie i działaniu, złożony z różnych składników.  Wzajemnie powiązanych. Tworzących sprawnie funkcjonującą całość.   Więcej ...

Przypadek - zdarzenie losowe, nieplanowane, niecelowe. Czy przypadek, niecelowe zdarzenia, mogą wytworzyć  złożony system (np. sieć komputerową, satelitę kosmicznego)?   Więcej ...

Informacja - uporządkowane dane, przekaz treści. Składnik niematerialny, wymagający: kodu, nadawcy, odbiorcy, treści, nośnika, urządzeń ją przetwarzających. Informacje i systemy je obsługujące znajdujemy w ludzkich wytworach: książkach, programach komputerowych. Znajdujemy je także w strukturach biologicznych organizmu.   Informacja stanowi niematerialną bazę wszystkich systemów technicznych i wszystkich systemów biologicznych. Informacja jest niezbędna do wytworzenia wielu elementów świata widzialnego. A jak wiemy, informacja pochodzi od intelektu - nie bierze się znikąd. Informacja jest planem, projektem, rozumną odpowiedzią na pytania w rodzaju: jak rozwiązać taki czy inny problem techniczny.  Więcej ...

Religia, to system filozoficzny mówiący o naturze bytów transcendentnych, więc również wypowiadający się na temat tego, czy istnieją. Zatem ateizm jest formą religii - wyznaniem wiary w nieistnienie Boga. Na pytania: skąd pochodzę, kim jestem, po co żyję, co mnie czeka po śmierci, czy warto żyć w sposób podobający się Bogu - odpowiedzi nie daje chemia, fizyka, biologia ... ale Biblia oraz Teoria Ewolucji tak - dają odpowiedzi. Tyle, że zupełnie inne.   Więcej...

System - (gr. σύστημα systema – rzecz złożona) zbiór elementów, powiązanych ze sobą w taki sposób, że stanowią one całość, zdolną do funkcjonowania w określony sposób. Np. organizm biologiczny, bezzałogowe sondy kosmiczne, sieci komputerowe, kodeksy prawne, oprogramowanie.

Montaż - (z fr. montage) – rodzaj pracy polegającej na stosowaniu połączeń ze sobą z różnych  przedmiotów.
W procesie produkcyjnym montaż polega na połączeniu ze sobą gotowych elementów, wyprodukowanych wg opracowanych i uzgodnionych kryteriów technicznych potrzebnych do powstania produktu końcowego – jako całości. Złożona całość powstaje nie byle jak, ale właśnie w drodze montażu: kolejne sekwencje budowane w ściśle określonym porządku. Nie chaotycznie, nie byle jak. W ustalony sposób powstają zarówno maszyny w halach produkcyjnych, tak też rozwijają się żywe organizmy.   Więcej...

Procesy twórcze - czy jakiś proces występujący w naturze potrafi budować złożone, funkcjonujące systemy? Programuje kolejność montażu poszczególnych składników, powiązania między nimi, ustanawia sposoby i narzędzia do komunikacji, wymiany danych?   Więcej ...

Procesy w przyrodzie, np. spalanie, przypływy, odpływy, eksplozje, opady, wichury, burze, erozje, utlenianie, korozja, rozpad... procesy fizyczne, chemiczne, meteorologiczne, geologiczne... który z nich potrafi  wytworzyć oraz zaprogramować złożoną całość?   Więcej ...

"Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę"   (List do Rzymian 1:19-20)

Jesteś tutaj: Home Fundamenty