BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

Przypadek ...

zdarzenie losowe, nieplanowane, niecelowe - może wytworzyć  złożony system?

Projekt ...

sam-9 czyli rozpoznawalny wzór, plan budowy. Swojego rodzaju odpowiednik informacji.

Informacja ...

inf uporządkowane dane, reguły,  kod. Przekaz treści. Występuje w przyrodzie  i  w  technice...

Pytania, odpowiedzi, polemiki

Odpowiedzi na pytania ateistów - materiały video.


Sześć argumentów przemawiających za tym, że Bóg naprawdę jest.


 Traktat  "15 pytań  do  zwolenników  ewolucji".        Traktat   w  wersji na www.

 Reakcja  na  traktat  powyżej - polemika.


Testem dla każdej teorii jest fakt, czy dostarcza ona odpowiedzi na podstawowe pytania. Niektórzy ludzie o dobrych intencjach, lecz wprowadzeni w błąd, myślą, że ewolucja jest sensowną teorią, która odpowiada na pytania dotyczące wszechświata. Ewolucja nie jest dobrą teorią...

Pytania  dla   ewolucjonistów   (z debat   dr-a  Kenta  Hovinda)


 Pytania  dotyczące  stworzenia

Co Biblia mówi na temat konfrontacji teorii kreacjonistycznej z ewolucjonistyczną?
Jaki jest wiek ziemi? Ile lat ma ziemia?
Czym jest Teoria Inteligentnego Projektu?
Czy wiara w Boga i nauka są sprzeczne?
Czy potop z czasów Noego był powodzią globalną albo miejscową?
Dlaczego Bóg zasadził drzewo poznania dobra i zła w Ogrodzie Eden?
Co Biblia mówi o dinozaurach? Czy Biblia wspomina o dinozaurach?
Czy opis z 1 Księgi Mojżeszowej z 1 rozdziału dotyczy 24-godzinnych dni?
Co Biblia mówi na temat jaskiniowca, człowieka prehistorycznego i Neandertalczyka?
Dlaczego istnieją dwa różne opisy aktu stworzenia w 1 Księdze Mojżeszowej?
Czy kreacjonizm jest naukowy?
Czym jest ’Teoria Przerwy’? Czy cokolwiek wydarzyło się pomiędzy wydarzeniami opisanymi w 1 Księdze Mojżeszowej 1.1 a 1.2?
Czym jest ewolucja teistyczna?


 Po debacie Ewolucjonizm vs Kreacjonizm w Grudziądzu.

"Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę"   (List do Rzymian 1:19-20)

Jesteś tutaj: Home Pytania