BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

Współczesna nauka potwierdza informacje z Biblii

We współczesnym świecie panuje powszechna opinia, że treści biblijne są albo fałszywe, albo naiwne, albo przypadkowo zbieżne z aktualnymi danymi naukowymi. Przykład: przez wiele lat panował - i w wielu miejscach nadal istnieje pogląd - iż Biblia twierdzi, że świat jest płaski.
Taki stan rzeczy miał i ma miejsce, pomimo tego że współczesna nauka - a szczególnie archeologia - regularnie potwierdza zgodność biblijnych opisów z najnowszymi odkryciami.

Dlaczego tak się sprawy mają?

Powinniśmy wiedzieć o jednej ważnej rzeczy, mianowicie o założeniach wstępnych (czyli co ktoś zakłada na "dzień dobry": że jest Bóg, czy że Go nie ma?). Każdy fakt zostaje poddany obróbce przez nasz ludzki umysł w którym kryją się wspomniane wcześniej uprzedzenia (założenia).
Uprzedzenia te pochodzą z różnych źródeł np. z wychowania w domu, szkole, z mediów itd. Nie powinno nas zatem dziwić to, że różni ludzie mają różne interpretacje tych samych wydarzeń czy rzeczy. Tutaj znajduje się klucz do zrozumienia powodów, dlaczego tak wielu naukowców różnych specjalności patrzy na genialne projekty Stwórcy i nie widzi w nich Jego ręki. Nie znaczy to, że są złymi naukowcami, oni mają prostu inne założenia bazowe - mówiące "Boga nie ma". Taki filtr nałożony na umysł powoduje konkretną interpretację faktów: naturalistyczną/ateistyczną.

Biblia została napisana 2000-3000 lat temu ...

Biblia Nauka współczesna Nauka kiedyś
Uważa się, że Ziemia jest okrągła (Izajasz 40:22) Uważa się, że Ziemia jest okrągła. Uważano, że Ziemia była płaska.
Niezliczona ilość gwiazd (Jeremiasz 33:22) Niezliczona ilość gwiazd Jedynie około 1100 gwiazd
Swobodny ruch Ziemi w kosmosie (Hiob 26:7) Swobodny ruch Ziemi w kosmosie Ziemia umieszczona na ogromnym zwierzęciu
Każda gwiazda jest inna (1Koryntian 15:41) Każda gwiazda jest inna Wszystkie gwiazdy są takie same
Światło się porusza (Hiob 38:19-20) Światło się porusza Światło było nieruchome, umiejscowione w jednym punkcie
Powietrze ma swoją wagę (Hiob 28:25) Powietrze ma swoją wagę Powietrze nic nie waży
Wiatry wieją kolistą drogą (Kohelet 1:6) Wiatry wieją kolistą drogą Wiatry wieją po linii prostej
Krew jest źródłem życia i zdrowia (Księga Kapłańska 17:11)) Krew jest źródłem życia i zdrowia Chorym ludziom upuszczano krew
Dna oceanów zwierają głębokie doliny i góry (2 Księga Samuela 22:16; Księga Jonasza2:6) Dna oceanów zwierają głębokie doliny i góry Dna mórz są płaskie
Oceany zawierają źródła (Hiob 38:16) Oceany zawierają źródła Oceany są zasilane jedynie przez rzeki i deszcze
W przypadku choroby, ręce powinny być umyte pod bieżącą wodą (Księga Kapłańska 15:13) W przypadku choroby, ręce powinny być umyte pod bieżącą wodą Ręce myto w wodzie stojącej
Jesteś tutaj: Home Współczesna nauka