BTK

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Font Size

Cpanel

Wyznanie wiary ewolucjonistów

Ponieważ  ewolucjonizm  jest  koncepcją  przeciwstawną  temu,  do  czego  są  przekonani  zwolennicy  inteligentnego  projektu  i  biblijnego chrześcijaństwa, można  skonstruować  zestaw  przekonań, opozycyjnych do biblijnego  kreacjonizmu, opartych o nauczanie  ewolucyjne:

Wierzymy, że wszystkie procesy zachodzą i zachodziły wyłącznie w oparciu o prawa naturalne/materialne.

Wyznajemy, że nie istnieje nic poza materią/energią.

Wyznajemy, że świat powstał w wyniku Wielkiego Wybuchu - Big Bangu (pomimo tego, że naturalne prawa wtedy nie istniały).

Wierzymy, że wszystkie prawa przyrody (fizyczne, chemiczne, matematyczne, biologiczne, logiczne) powstały nie wiadomo jak. Niemniej jednak wierzymy, że nie stworzył ich żaden bóg.

Wyznajemy, że nie istnieje żaden Bóg-Stwórca pomimo braku wiedzy na temat całej rzeczywistości.

Wierzymy wbrew doświadczeniu, że informacja, kod potrzebny do jej zapisu, urządzenia kodujące i czytające powstają spontanicznie bez jakiegokolwiek udziału intelektu.

Wyznajemy, że wszelkie eksperymenty, obserwacje i teorie naukowe wskazujące na projekt należy niezwłocznie odrzucić bądź ponownie zweryfikować pod kątem naturalizmu metodologicznego.

Zaprzeczamy jakoby gatunki posiadały zakodowany potencjał genetyczny umożliwiający im ograniczone dostosowywanie się do różnorakich presji środowiskowych.

Zaprzeczamy jakoby ludzka świadomość była czymś ponad fizyczne właściwości mózgu pomimo doświadczeń wskazujących na niezależność ludzkiej woli i procesów mózgowych.

Zaprzeczamy jakoby człowiek miał jakąkolwiek wartość i przeznaczenie.

Wyznajemy, że świat i ludzie są jedynie wynikiem przypadkowych procesów nie mających tego na celu.

Wierzymy wbrew  zasadom termodynamiki i doświadczeniu, że funkcjonalna złożoność powstaje samoistnie w wyniku samego dodawania energii.

Wyznajemy, że moralność jest względna i można ją ustalać dowolnie a człowiek nie jest przed nikim odpowiedzialny.

Jesteś tutaj: Home Wyznanie ewolucjonistów